Ubezpieczenia PZU w Gryfinie

Majątkowe, Zdrowotne, OC, AC, NW, OFE, inne

Ubezpieczenia mieszkaniowe

- PZU Dom
- PZU Dom plus
- Zniżka "Dołącz do nas"
- Ubezpieczenia psów i kotów


PZU DOM

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie PZU Dom płacą Państwo niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych umów ubezpieczeniowych. Polisa działa przez całą dobę i wszystkie dni w roku.

Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć:

- ruchomości domowe i stałe elementy
- lokale mieszkalne
- budynki - także w stadium budowy
- następstwa nieszczęśliwych wypadków
- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
- szklane przedmioty
- assistance

A także dla osób fizycznych prowadzących w miejscu ubezpieczenia działalność gospodarczą (np. gabinet lekarski, biuro podatkowe), polisa obejmuje mienie biurowe służące do prowadzenia tej działalności.PZU Dom Plus

Kompleksowe ubezpieczenie PZU DOM Plus charakteryzuje się niską składką oraz szerokim zakresem ochrony. Istnieje możliwość dopasowywania warunków umowy ubezpieczeniowej poprzez wyłączenia i włączenia wybranych ryzyk. W odróżnieniu od polisy PZU DOM, polisa PZU DOM Plus zapewnia ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym na terenie całego świata. Oferuje także ryzyka, które nie występują w PZU DOM, takie jak: koszty wynajmu lokalu zastępczego, ubezpieczenie roślin ogrodowych, obiektów specjalistycznych, a także nagrobków cmentarnych.

Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć:

- ruchomości domowe i stałe elementy
- lokale mieszkalne
- budynki - także w stadium budowy
- następstwa nieszczęśliwych wypadków
- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
- szklane przedmioty
- assistance
- koszty najmu lokalu zastawczego lub pobytu w hotelu
- rośliny ogrodowe

A także dla osób fizycznych prowadzących w miejscu ubezpieczenia działalność gospodarczą (np. gabinet lekarski, biuro podatkowe), polisa obejmuje mienie biurowe służące do prowadzenia tej działalności.Ubezpieczenie domków letniskowych oraz mienia ruchomego

Ubezpieczenie kierowane jest dla posiadaczy domków letniskowych, umowa obejmuje:
- dom letniskowy
- zabudowę gospodarczą (budynki, obiekty gospodarcze)
- stałe elementy domu letniskowego (np. kominki, piece, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych)
- mienie ruchome znajdujące się w zabudowaniach (np. odzież, sprzęt turystyczny i sportowy, drobny inwentarz żywy, narzędzia gospodarcze, urządzenia domowe)

Oferujemy Państwu następujące warianty ubezpieczenia:
- ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów, takich jak: grad, powódź, huragan, piorun, nawalny deszcz itp.
- ubezpieczenie budynku oraz mienia ruchomego od ognia i innych żywiołów
- ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów oraz mienia ruchomego od ognia i innych żywiołów oraz od ryzyka kradzieży z włamaniem,
- ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów oraz mienia ruchomego od ryzyka kradzieży z włamaniem,
- ubezpieczenie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych od skutków włamania
- ubezpieczenie na okres zimowy - ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem do pełnej wysokości sumy ubezpieczeniaUbezpieczenia psów i kotów CZTERY ŁAPY

Ubezpieczenie kierowane jest do właścicieli psów i kotów, podmiotów gospodarczych zajmujących się hodowlą tych zwierząt, a także podmiotów, które utrzymują te zwierzęta dla określonych celów.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla psów i kotów w wieku od 6 miesięcy do 6 lat.

Zakres ubezpieczenia:

- Śmierci lub uśpienia z konieczności
- Koszty leczenia zwierząt z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
- Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez zwierzęta
- Koszty pochówku psów i kotów