Kategorie

Polecane Ubezpieczenia i firmy

__New articles

Działalność charytatywna Colorado Springs Sports Corporation

no image

Colorado Springs Sports Corporation to instytucja charytatywna, która niesie pomoc na terenie stanu Kolorado w USA. Jej całkowity roczny przychód w roku 2000 to $1110977. Na przychód ten składają się pieniądze z: donacji - 303459 dolarów; z pomocy rządu - 0 dolarów; ze sprzedaży - 0 dolarów; z inwestycji - 181852 dolary; oraz z pozostałych źródeł - 41155 dolarów. Organizacja przekazała potrzebującym datki, których łączna wartość to $303459. Kontakt z tą instytucją jest możliwy pod nr 7196347333 oraz przez stronę internetową www thesportscorp org.

Organizacja charytatywna One Dollar, One Stick, One Mile screen

Organizacja charytatywna One Dollar, One Stick, One Mile

One Dollar, One Stick, One Mile to instytucja charytatywna, która działa na terenie stanu Kolorado w Stanach...
Działalność charytatywna Citizens United For Research In Epilepsy screen

Działalność charytatywna Citizens United For Research In Epilepsy

Citizens United For Research In Epilepsy to organizacja charytatywna, która niesie pomoc na terenie stanu Kolorado w...