Dziecięcy rozwój

Człowiek rozwija się nieustannie, jednak najbardziej dynamicznie proces ten zachodzi w dzieciństwie. To wtedy umysł jest najbardziej chłonny, a nowe informacje i doświadczenia przyswajane są bez problemu. Przeważnie wyróżnia się kilka etapów, które charakteryzują się różną dynamiką i przebiegiem rozwoju.

dziecko


Pierwszym etapem jest okres od narodzin do drugiego roku życia. Wtedy dziecko zaczyna koordynować wzrok i dotyk, zaczyna rozpoznawać kształty, pojawia się też dziecięca świadomość. Pod koniec tego etapu część otaczających dziecko przedmiotów i ludzi kojarzone są już z określoną nazwą, a nowe doświadczenia porównywane są z już zdobytymi. Kolejny etap to czas kiedy opieką nad dzieckiem zajmuje się żłobek Poznań czy przedszkole, czyli okres do 6 roku życia. Wtedy to myślenie jest bardziej skuteczne, szybsze, a w umyśle dziecka kształtują się schematy stanowiące podstawę obrazu otaczającego świata. Jest to też czas dużego egocentryzmu. Do 12 roku życia umysł postrzega otoczenie głównie przez pryzmat konkretnych przedmiotów, zaś później pojawiają się w nim również określenia zjawisk – czasowych, przestrzennych czy kulturowych.